Barnehagelærer, tidligere tittel på førskolelærer.