Barnekrybbe, småbarnstue, daginstitusjon for barn under 2–3 år, den første opprettet i Oslo 1883. Særlig Frelsesarmeen, men også privatpersoner og organisasjoner, opprettet barnekrybber for enslige mødres barn. Som barneasylene ble de organisert etter europeisk forbilde. På 1900-tallet ble flere omgjort til barnehjem. Fra 1975 dekker betegnelsen barnehage også barnekrybbe, spedbarnsavdeling og småbarnsavdeling.