Nitroforbindelser, organiske stoffer som inneholder nitrogruppen, –NO2, bundet direkte til karbon. Fremstilles ved nitrering, dvs. behandling av organiske (vanligvis aromatiske) forbindelser med en blanding av konsentrert salpetersyre og svovelsyre, bare salpetersyre, eller andre reagenser som f.eks. acetylnitrat, CH3COONO2. Alifatiske nitroforbindelser fremstilles ved at alkaner behandles med salpetersyredamp under trykk. Kjente nitroforbindelser er nitrobenzen, pikrinsyre, trinitrotoluen (TNT, trotyl) og nitrometan, CH3NO2. Forbindelser som nitroglycerol og nitromannitol er ikke egentlige nitroforbindelser, men estere av salpetersyre.