Sulfonsyrer, organiske forbindelser som inneholder atomgruppen –SO2OH. Sulfonsyrer dannes ved sulfonering og er sterke, enprotiske syrer hvis salter som oftest er løselige i vann. Alkalisaltene, særlig natriumsaltene (natriumsulfonater) har i mange tilfeller en utmerket vaske- og emulgeringsevne og anvendes derfor i stor utstrekning som syntetiske vaskemidler. Ved smelting med natriumhydroksid ombyttes sulfogruppen med hydroksyl, OH, og det oppstår fenoler, en prosess som brukes i industrien bl.a. til fremstilling av fenol. Mange organiske fargestoffer er sulfonsyrer, og man fremstiller dem enten ved å sulfonere det ferdige fargestoff eller ved å bruke sulfonsyrer som råstoffer ved fargestoffenes fremstilling.