Zadar var opprinnelig et illyrisk sentrum; ble under Augustus romersk koloni, og fikk navnet Colonia Iulia Iadera. Senere tilhørte Zadar det bysantinske rike, Kroatia (fra 1050 som fri bykommune og Dalmatias største havn), og Venezia 1409–1797. Etter fransk okkupasjon i napoleonstiden ble Zadar 1814 innlemmet i Østerrike. Ved Rapallo-traktaten 1920 ble byen avstått til Italia som del av den italienske provins Zara (1920–44). 1944 ble Zadar inntatt av jugoslaviske partisanstyrker, og innlemmelsen i Jugoslavia ble formalisert ved Parisfreden 1947.