Vetti, fjellgård og turiststasjon i Årdal kommune, Sogn og Fjordane, nederst i Utladalen i Vest-Jotunheimen; 317 m o.h. Ligger like ved Vettisfossen.