Ulvhild, kvinnenavn, norrønt Ulfhildr, av dyrenavnet ulv og norrønt hildr: 'kamp, strid', derav trolig 'stridskvinne, valkyrje'.