Siegfried Lenz' gjennombruddsroman fra 1968 (norsk overs. 1969) om temaet skyld og plikt på bakgrunn av konflikter i Hitler-tiden.