Troms II

Troms II - leteområde for petroleum utenfor nordre del av Senja og Kvaløya - Rebbenesøya.

Troms II er det sydligste leteområdet i Barentshavet slik havområdet er avgrenset petroleumsforvaltningens oppdeling av norsk kontinentalsokkel. Skillet til Norskehavet i syd og leteområdet Nordland VII følger et geologisk skille.

Åpningshistorie

Stortinget vedtok å åpne deler av Barentshavet for petroleumsvirksomhet i 1980. Etter at petroleumsloven fikk bestemmelser om konsekvensutredning i 1985, ble det satt i gang utredninger for å vurdere åpning av resten av Barentshavet syd i henhold til de nye kravene. Rapportene ble sammenfattet i en konsekvensutredning i 1988 som ble lagt ut på høring.

Regjeringen la fram forslag om åpning i Stortingsmelding 40 (1988-89): "Åpning av Barentshavet syd for letevirksomhet". I meldingen konkluderte Olje- og energidepartementet med at Troms II "i denne omgang holdes utenfor det området som anbefales åpnet for letevirksomhet" (s 39). Dette ble begrunnet med mangelfull geologisk informasjon og innvendinger fra Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet. Stortinget sluttet seg til dette.

Troms II, Nordland VII og deler av Nordland VI er de områdene som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet og som det har stått stor politisk strid om i mange år. I den politiske debatten omtales dette ofte som "Lofoten - Vesterålen - Senja".

Litteratur: 

Olje- og energidepartementet (1988): Åpning av Barentshavet Syd, Troms II, Troms III og sydlige del av Finnmark Vest for petroleumsvirksomhet. Konsekvensutredning. Olje- og energidepartementet, Oslo.

Stortingsmelding 40 (1988-89): Åpning av Barentshavet syd for letevirksomhet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg