#Olje- og gassfelt

Fra petroleumsfeltet Troll

Øyvind Knoph Askeland/Norsk olje og gass. Udefinert

Norsk økonomi er dominert av olje og gass fra kontinentalsokkelen. Per 2020 er 87 olje- og gassfelt i produksjon. De fleste ligger i Nordsjøen og Norskehavet. To felt er i drift helt nord i Barentshavet, og det diskuteres heftig rundt åpning for petroleumsutvinning uten for Lofoten, Vesterålen og Senja. Denne temasiden gir en oversikt over de viktigste norske olje- og gassfeltene, sortert etter utvinningsområde.