Konsekvensutredning, betegnelse på en særskilt vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene av en plan eller et tiltak, ofte forkortet KU. Betemmelser om konsekvensutredninger finnes først og fremst i plan- og bygningsloven § 4-2 og kapittel 14.

Konsekvensutredningsforskriften trådte i kraft 1. juli 2009 og gjelder nærmere fastsatte planer og tiltak etter plan- og bygningsloven, samt tiltak som krever tillatelse i henhold til sektorlover som energiloven, vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, petroleumsloven og naturgassloven.

Plikten til å foreta konsekvensutredning gjelder for bestemte større utbyggingstiltak, f.eks. industri- og næringsanlegg, offentlige bygg, vassdragsutbygging, vei- og jernbaneprosjekter, havneanlegg, landbruk og havbruk.

Konsekvensutredninger skal sikre at virkninger på miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, dette kan gjennomføres. Bestemmelsene skal også sikre en åpen planleggingsprosess der berørte parter skal bli hørt.

Et unntak er konsekvensutredning etter petroleumsloven. En konsekvensutredning utføres her som del av åpning av et petroleumsfelt, "med sikte på tildeling av utvinningstillatelser" (Petroleumsloven § 3-1 Åpning av nye områder). En konsekvensutredning etter petroleumsloven er dermed ikke å regne som en kunnskapsinnhenting før det eventuelt fattes beslutning om åpning og tildeling, men som del av en åpningsprosess.  

Prosessen starter med en melding der tiltaket og forslag til utredningsprogram blir beskrevet. Det er tiltakshaver som har ansvar for å gjennomføre utredningen, mens ansvarlige myndigheter fastsetter utredningsprogrammet og avgjør om utredningsplikten er oppfylt.

Rettsreglene om konsekvensutredning bidrar til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

  • Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge (red.), Konsekvensutredninger. Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger, (2014). Finn boken.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.