Torleif, mannsnavn, norrønt Þórleifr, av gudenavnet Tor og -leifr, 'en som blir igjen', jfr. Leif. Andre former er Tollef, Talleiv, Tolleif o.fl. Navnedag 27. november.