Tofte - storgård

Tofte, storgård i Dovre kommune, Oppland, ved elven Einbugga (sideelv til Gudbrandsdalslågen) cirka 10 kilometer sørøst for Dombås. Gården har (per 2018), med underbruket Toftemo nede ved Lågen, et totalareal på 4900 dekar, hvorav 556 dekar dyrket mark og 1350 dekar produktiv skog.

Faktaboks

Tofte
Etymologi
norrønt Þoptin, muligens av þopta, ‘tofte’, og vin, ‘naturlig eng’

Tofte er omtalt som kongsgård i Harald Hårfagres saga. Den var alminnelig krongods i middelalderen. Senere ble det drevet gjestgiveri og skysstasjon her. På 1600-tallet tilhørte den stattholder U.F. Gyldenløve og deretter rådmann Niels Toller d.y. i Christiania og hans svigersønn, generalløytnant C.H. von Hausmann, inntil den ble odelsgård da Hans Paulsen (se Tolstad) kjøpte den i 1688. Tofte eies fremdeles av dennes etterslekt, som er vidt forgrenet og inngiftet i de fleste storbondeætter i Gudbrandsdalen.

Gården ligger imponerende til med sin monumentale bebyggelse av pietetsfullt bevarte hus, hvorav de fleste ble oppført i løpet av 1700-tallet, blant annet to hovedbygninger, langloft, et fire etasjers klokkeloft og et steinfjøs fra 1822. Hele gårdsanlegget og 10 av dets 11 hus ble fredet i 1923.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg