To mistenkelige personer, norsk spillefilm (1950) i regi av Tancred Ibsen, etter eget manus. Filmen er basert på Gunnar Larsens dokumentarroman om lensmannsmordene i 1926 (se Anton Svensson), og skildrer en notorisk kriminell og hans unge medhjelper. Med Peter Lindgren, Ivar Svendsen og Britta Lech-Hanssen. Foto ved Kåre Bergstrøm, musikk av Pauline Hall. Filmen ble godkjent av sensuren i mars 1950, men utfra hensynet til den domfelte i saken, som hadde sonet sin straff og begynt et nytt liv, avsa Oslo byrett en midlertidig kjennelse hvor filmen ble forbudt. I desember 1952 stadfestet Høyesterett dommen. Filmen fikk derfor aldri premiere, og en visning ble først arrangert 1999. En del av det innspilte materialet ble brukt i filmen Savnet siden mandag (1955).