Saga Kino (2001)

Det er ikke lenger statlig forhåndskontroll av filmer i Norge. Det finnes regler for offentlig framvisning av film, blant annet settes det aldersgrenser som kinoene har ansvar for å følge.

Av /Aftenposten/NTB.

Filmsensur er forhåndskontroll av film som skal vises offentlig. Kontroll av filmer finnes i de fleste land, enten gjennom en statlig institusjon eller et kontrollorgan opprettet av filmindustrien. De fleste land oppgir beskyttelsen av barn og unge som grunner for å bedrive filmsensur, men i mange land bedrives også politisk filmsensur.

I Norge har synet på forhåndskontroll av film endret seg gjennom årene, noe som har ført til en oppmykning av lovverk og praksis. I 2023 ble statlig forhåndskontroll av film opphevet.

Det finnes allikevel regler for offentlige filmvisninger, blant annet at publikum skal få informasjon om aldersgrenser og at det skal gjennomføres adgangskontroll.

Medietilsynet utfører tilsyn med kinoene for å påse at de følger reglene. De fører også tilsyn med filmdistributørene for å påse at de setter aldersgrenser på filmene i samsvar med retningslinjer for aldersklassifisering av filmer. Filmdistributørene er lovpålagt å følge disse retningslinjene.

Aldersgrenser

Aldersgrensen fastsettes i Norge etter en vurdering av om innholdet i bildeprogrammet (kinofilmen) kan være skadelig for personer under den aktuelle aldersgrensen. Bildeprogram med alvorlig skadelig innhold skal ha 18-årsgrense. Bildeprogramloven definerer skadelig og alvorlig skadelig innhold, og Medietilsynet har laget retningslinjer for aldersklassifisering av innhold basert på loven.

I 2015 ble det innført følgende aldersgrenser:

  • Tillatt for alle
  • 6 år (alle barn har adgang hvis sammen med foresatte)
  • 9 år (6 år hvis sammen med foresatte)
  • 12 år (9 år hvis sammen med foresatte)
  • 15 år (12 år hvis sammen med foresatte)
  • 18 år (absolutt grense, ingen under 18 år har adgang)

Historikk

Statens Filmkontroll ble opprettet i 1913 med hjemmel i den første norske kinoloven av samme år. Før 1913 var det de lokale politimyndighetene som kunne forby eller stanse kinovisninger hvis man mente at sedeligheten eller den offentlige orden kunne bli forstyrret.

Til å begynne med fantes ingen aldersgrenser, og filmer ble enten tillatt for alle eller forbudt for alle. I 1921 ble det innført en voksengrense på 16 år, og i 1954 fikk man for første gang en tredelt sensur: for barn 7 år, ungdom 12 år og voksne 16 år. I 1969 ble det innført spesielle grenser på 5 og 18 år. Kinoloven fra 1913 ble erstattet av lov om film og videogram, som trådte i kraft i 1988.

I 1993 ble Statens Filmtilsyn dannet ved sammenslåing av Statens Filmkontroll og Videogramregisteret (grunnlagt i 1985).

Fra 2004 ble den såkalte «voksensensuren» opphevet ved endring av Grunnloven § 100 om ytringsfrihet. All forhåndskontroll ble da i utgangspunktet forbudt, men unntak fra dette forbudet ble innført for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold i levende bilder.

Medietilsynet ble dannet i 2005 ved en sammenslåing av Statens Medieforvaltning, Statens filmtilsyn og Eierskaptilsynet.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram (bildeprogramloven) trådte i kraft 1. juli 2015.

Ved en endring av denne loven 1. januar 2023 ble forhåndskontroll av film opphevet i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg