Mag.art., forkortelse for latin magister artium, tittel for den som har tatt magistergraden.