Tauno Pylkkänen, finsk komponist. Utdannet ved universitetet i Helsinki og Sibeliusakademiet. Fra 1943 ansatt ved Finlands rundradio og sekretær for Tonkonstnärsförbundet, 1947–50 redaktør for tidsskriftet Musiikki, 1960–70 leder for den finske nasjonalopera. Pylkkänen var i første rekke musikkdramatiker. Foruten film- og scenemusikk skrev han sju operaer, hvorav Mare och hennes son (1943), Vargbruden, belønnet med Prix Italia 1950, og Ikaros (1960) er de mest kjente. Han skrev kantaten Metropolis (1954), sangsyklusen Visioner (1958), kammer- og orkestermusikk. Hans musikk viser påvirkning fra Puccini, Sibelius og O. Merikanto og virker patetisk, noe dyster, men fengslende.