Sunniva, kvinnenavn, opprinnelig engelsk av angelsaksisk Sunngifu, av samme rot som norrønt sunna, 'sol', og gifu, 'gave'. Kom i bruk i Norge på 1000-tallet, og utviklet seg via former som Sunefa, Synniva til Synnøve. Navnedag 8. juli, seljumannamesse.