Synne, kvinnenavn, norsk kortform av Synnøve, jfr. Sunniva. Navnedag 8. juli.