Skole og utdanning i De forente arabiske emirater

Artikkelstart

Utdanningssystemet i De forente arabiske emirater (FAE) består av et 2–6–3–3-løp med to år førskole, seks år barneskole, tre år ungdomsskole og tre år videregående skole.

Retten til utdanning er grunnlovsfestet. Alle borgere i FAE har rett til gratis offentlig utdanning. Utdanning er obligatorisk for alle barn fra de er 6 år til de er 18 år. Undervisningsspråket i den offentlige skolen er arabisk i de fleste fag, selv om flere private skoler og universiteter underviser i engelsk og andre fag. Ved høyere utdanning brukes hovedsakelig engelsk som undervisningsspråk.

Utdanning blir høyt prioritert i FAE. I 1975 var om lag 50 prosent av menn og 70 prosent av kvinner analfabeter. I dag er omtrent 94 prosent av befolkningen lese- og skrivekyndige (UNESCO, 2015). I praksis går nesten 100 prosent av barna i grunnskolen.

FAE består av sju sjeikdømmer, kalt emirater, som styres av emirer med utstrakt makt, forankret i tradisjonelle familie- og klanstrukturer i de respektive emiratene. Alle sjeikdømmene har en høy grad av politisk autonomi, noe som også innebærer at de har ansvar for utdanning innenfor sitt område. Dette byr på utfordringer knyttet til standardisering av utdanning mellom de ulike sjeikdømmene. Å harmonisere utdanningssystemet er av høy prioritet for å sørge for et nasjonalt system som styres av føderale institusjoner. I de mindre og nordlige emiratene overser det føderale utdanningsdepartementet alle former for utdanning. Det er betydelige forskjeller innenfor de ulike emiratene, eksempelvis er skolepensumet i Abu Dhabi annerledes fra det nasjonale pensumet. Privatskoler i FAE er ikke under direkte myndighetskontroll, men er bundet av retningslinjer fra de føderale myndighetene og lokale styresmaktene.

En stor andel av elevene innrulleres i private skoler. I 2015 gikk om lag 70 prosent på private skoler. En majoritet av disse er elever i grunnskolen, selv om det også er en økende andel elever som går på private ungdomsskoler, ifølge UNESCO. Den raske privatiseringen har bidratt til bekymring over kvaliteten i utdanningen som tilbys ved disse institusjonene. Kvalitetssikringsmekanismer har blitt innført for oversyn og for å akkreditere institusjoner.

Den private utdanningssektoren er dominert av kommersielle internasjonale skoler, hvorav flere følger det nasjonale pensumet. I Dubai underviser et stort flertall av de private skolene utenlandsk pensum fra blant annet Tyskland, USA, Storbritannia, Filippinene, India og Pakistan. De internasjonale skolene blir regulert av lokale og føderale myndigheter.

Grunnskolen

Grunnskolen er gratis og tilgjengelig for alle barn i FAE som er minst seks år gamle. Utenlandske borgere kan gå på offentlige skoler, men må betale skolepenger. Før barna begynner på skolen, kan de gå i barnehage eller innrulleres i førskoleutdanning.

Grunnskoleutdanningen varer i seks år fra første til sjette klasse. Undervisningsspråket er arabisk og blir undervist sammen med engelsk fra første klasse. Sentrale fag i grunnskolen er blant annet matematikk og naturfag.

Ved de offentlige skolene går gutter og jenter i separate klasser.

Ungdomsskolen varer i tre år fra syvende til niende klasse. Fagene er mer eller mindre de samme som på grunnskolen, i tillegg til at andre fag blir introdusert. Ved avslutningen av niende klasse får elevene mulighet til å velge en yrkesfaglig eller studieforberedende studieretning.

Videregående opplæring

Ved valg av yrkesfaglig linje varer den videregående opplæringen i tre år. Her har elevene valget mellom ulike typer spesialiseringer som er yrkesrettet, for eksempel innen finans, datateknologi, turisme, helse og lignende. I tillegg har elevene flere akademiske fag som matematikk, naturfag og språk.

Ved valg av allmenn studieforberedende linje studerer elevene videre i tre år. Det undervises i fag som arabisk, engelsk, islam, matematikk, samfunnsfag, informasjonsteknologi, helse, kroppsøving og kunst. Enkelte av fagene varierer etter hvilken spesialisering elevene velger.

Elever i de offentlige og private skolene som følger det nasjonale pensumet kan ta en nasjonal eksamen ved slutten av studieløpet som kreves for å søke opptak til høyere utdanning, i tillegg til vitnemålet man får utdelt etter fullført videregående opplæring.

Høyere utdanning

Det finnes en rekke offentlige og private universiteter i FAE. Landets egne borgere kan ta høyere utdanning gratis ved de offentlige institusjonene.

The United Arab Emirates University var landets første høyere utdanningsinstitusjon og ble etablert i 1976. Antallet høyere utdanningsinstitusjoner har økt betraktelig siden 1990-tallet da det var fem institusjoner til i underkant av 100. Antallet studenter i UAE doblet seg fra 2007 til 2016, fra rundt 80 000 til 160 000 studenter. Ifølge UNESCO gjelder dette i hovedsak studenter på bachelornivå, med et lite fåtall som søker seg til masternivå.

Andelen private høyere utdanningsinstitusjoner har vokst betraktelig de siste årene. En stor andel av disse er kommersielle institusjoner. Mer enn 70 prosent av disse befinner seg i Abu Dhabi og Dubai. Det innrulleres flere studenter ved de private høyere utdanningsinstitusjonene enn ved de offentlige. Ifølge UNESCO var 70 prosent av studenter innrullert i private institusjoner i 2017. Mange av disse studentene er utenlandske. Samtidig øker andelen av nasjonale som studerer ved de private institusjonene.

Historikk

Utdanningssystemet i FAE har gjennomgått store endringer de siste femti årene. Historisk sett var utdanningen i regionen svært påvirket av islam og foregikk i moskeer eller i studiesirkler ledet av imamer. Moderne utdanning ble introdusert ved begynnelsen av 1900-tallet, men var kun tilgjengelig for en liten del av befolkningen, og kun til mannlige studenter.

Det var ikke før FAE oppdaget olje og fikk sin uavhengighet fra Storbritannia i 1971 at landet gikk i gang med å etablere et stort offentlig utdanningssystem. Utviklingen har gått raskt og systemet har store likhetstrekk med det amerikanske utdanningssystemet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg