Skaret, veidele i Hole kommune, Buskerud, 34 km fra Oslo, 27 km fra Hønefoss. Her møtes Fv. 285 Drammen–Hønefoss og E 16, som går fra Sandvika over Hønefoss og Valdres til Sogn og Bergen. Skaret ligger 340 moh., og herfra har man et fin utsikt over landskapet rundt Tyrifjorden.