Sikkerhetsforum

Artikkelstart

Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land. Sikkerhetsforum ble opprettet i 2000 for å initiere, drøfte og følge opp aktuelle sikkerhets-, beredskaps- og arbeidsmiljøspørsmål i petroleumsnæringen til havs og på landanlegg i et trepartsperspektiv.

Forumet ledes av Petroleumstilsynet. Følgende medlemsorganisasjoner er representert:

  • Oljeindustriens Landsforening (OLF)
  • Norsk Industri
  • Norges Rederiforbund
  • Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)
  • Lederne
  • De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)
  • Fagforbundet for industri og energi (IE)
  • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  • Fellesforbundet

Sikkerhetsforum er arena for høring og oppfølging av en rekke sentrale prosjekter, herunder RNNP – Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet, og prosesser. Sikkerhetsforum har sin strategiske agenda hvor storulykkesperspektivet, arbeidsmiljøforhold, regelverkshåndheving og – etterlevelse og integrerte operasjoner (IO) har prioritet.

Sikkerhetsforum er også medspiller og høringsinstans for Stortingsmeldinger om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg