Aust-Agder var et norsk fylke. Det ble slått sammen med Vest-Agder i 2020 og ble en del av Agder fylke. Sammenslåingen var del av en regionreform som ble vedtatt av Stortinget i 2017. Aust-Agder er fortsatt valgdistrikt ved stortingsvalg.Aust-Agder fylke utgjorde Sørlandets østre del, og bestod av skagerrakkysten fra Gjernestangen øst for Risør til Kvåsefjorden vest for Lillesand, og skog-, dal- og fjelltraktene innenfor. Hele artikkelen