Aust-Agder

Aust-Agder er et fylke som utgjør Sørlandets østre del, og består av skagerrakkysten fra Gjernestangen øst for Risør til Kvåsefjorden vest for Lillesand og skog-, dal- og fjelltraktene innenfor. Aust-Agder grenser i nord og øst til Telemark, i vest til Vest-Agder og Rogaland.Navnet Agder (norrønt Agðir eller Egðafylki) har usikker tolkning, kan være en avledning av ǫgd, ‘være skarp'. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 15 kategorier:

 1. Arendal
 2. Birkenes
 3. Bygland
 4. Bykle
 5. Evje og Hornnes
 6. Froland
 7. Gjerstad
 8. Grimstad
 9. Iveland
 10. Lillesand
 11. Risør
 12. Tvedestrand
 13. Valle
 14. Vegårshei
 15. Åmli

Inneholder 22 artikler:

K

 1. Kvina

O

 1. Otra