Saron, kystslette i Israel, mellom Tel Aviv og Haifa; ca. 90 km i utstrekning. Kystsletta er landets tettest befolkede del.