Sir, britisk dirigent. Siden 1975 har han vært dirigent for London Baroque Players. Han dannet 1978 London Classical Players, som fremfører 1700- og 1800-tallsmusikk på originalinstrumenter. Som dirigent for dette orkesteret har han fått stor internasjonal oppmerksomhet. Han har også vært gjestedirigent for moderne orkestre, og har dirigert operaer, bl.a. ved Covent Garden.