Ole Christensen Rømer, dansk astronom, fysiker og tekniker. Reiste 1671 til Paris hvor han oppholdt seg i 10 år som medlem av Akademiet og astronom ved Paris-observatoriet. Påviste i 1676 at lyset har endelig hastighet. Ble professor i matematikk i København 1676 (tiltrådte 1681), og politi- og borgermester 1705. Gjennomførte en mengde praktisk-tekniske reformer, bl.a. når det gjaldt måleenheter. Oppfant meridiansirkelen. Hans verdifulle håndskrevne meridianobservasjoner gikk tapt under Københavns brann i 1728; bare observasjonene fra 21.–23. sept. 1706, hans Tredagers arbeide (Triduum), er bevart.