Meridiansirkel, passasjeinstrument oppstilt i meridianen og utstyrt med nøyaktig avlesningssirkel for måling av et himmellegemes høyde. Hvis obervasjonsstedets polhøyde er kjent, kan stjernenes koordinater (rektascensjon, deklinasjon) bestemmes ved å avlese kulminasjonshøydene og tidene for meridianpassasjene. Er en stjernes koordinater kjent, kan meridiansirkelen benyttes til tids- og polhøydebestemmelser. Første meridiansirkel ble konstruert av Ole Rømer 1704. Moderne meridiansirkler er automatisert og knyttet til datamaskiner.