Ole Bernhard Øvergaard, født i Fredrikstad, norsk arkitekt. Eksamen Norges tekniske høgskole 1916. Ytte vesentlige bidrag til løsning av byggeoppgaver med kompliserte funksjoner og tekniske installasjoner, som Radiumhospitalet og Kringkastingshuset (sammen med Nils Holter) i Oslo. Sammen med Anders Bugge utgav han De norske stavkirker. 1956–60 president i Norske arkitekters landsforbund.