Frankerne erobret Oldenburg på 800-tallet e.Kr., landet kom siden under det østfrankiske rike, styrt av grever under saksisk overhøyhet. På 1100-tallet ble landet stilt direkte under keiseren, 1276 delt mellom to linjer, Oldenburg og Delmenhorst, men på 1400-tallet forent av Didrik den lykkelige. Dennes eldste sønn, Christian, ble 1448 konge av Danmark; se Oldenburg (fyrstehus). I 1573 ble landet igjen delt mellom Oldenburg og Delmenhorst, men atter samlet 1647. I 1667 tilfalt Oldenburg Danmark, som 1773 makeskiftet landet til den senere tsar Paul 1 av Russland, mot at han oppgav sitt krav på de gottorpske land. Paul overlot Oldenburg til sin slektning, hertug Fredrik August av Holstein-Gottorp. I 1806 okkuperte Napoleon Oldenburg og innlemmet det 1811 i Frankrike, men det ble gjenopprettet i 1814, nå som storhertugdømme, og utvidet med bl.a. Birkenfeld. Fyrstedømmet Lübeck ble 1823 forent med Oldenburg. Etter 1918 var Oldenburg fristat; Birkenfeld og området rundt byen Lübeck ble overført til Preussen i 1937. I 1946 ble Oldenburg en del av den nye delstaten Niedersachsen.