Fristat, eldre betegnelse på mindre republikk; særlig brukt om autonome republikker innen rammen av en større statsenhet.