Nordre

Logo
Nordre.
Haramsnytt bytte namn til Nordre i 2013.
Logo
Haramsnytt.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Johan Kaare Tenfjord var redaktør i Haramsnytt 1972–1974, og han var også ein dugande teiknar – ei evne som han lét kome avisa til gode. Her ser vi hans sjølvportrett frå fyrste orddinære nummer i 1972. Han teikna illustrasjonar til både redaksjonelt stoff og annonsar. I fyrste nummer presenterte han seg sjølv med eit uhøgtideleg sjølvportrett.

Johan Kaare Tennsfjord
Haramsnytt.

Nordre, er lokalavis for Haram og Sandøy på Nordre Sunnmøre. Avisa har kontor i Brattvåg. Avisa blei grunnlagt som Haramsnytt i 1971. Papirutgåva kjem ut på torsdag. Eigar er Haramsnytt AS. Redaktør: Hilde Beate Elingsæter.

Faktaboks

Også kjent som

Haramsnytt

Hausten 2018 var det ein gjennomsnittsdag 1966 som betalte for å lese Nordre på papir og 1861 som betalte for å lese digitale utgåver. (Kjelde: Mediebedriftenes landsforening 2019).

Historie

Bygdebladet og Møre Bygdeblad

Nord for Ålesund ligg Brattvåg som er kommunesenteret i Haram. Bygdebladet var det fyrste forsøket på avisdrift i kommunen, men det måtte gje seg i sin andre årgang i 1932. Det gjekk langt betre med Møre Bygdeblad som L. Hatlehol starta same året, men den tyske invasjonen stoppa denne avisa for godt i aprildagane i 1940. I 1952 blei det gjort eit forsøk på å starte Vestland som ei ny bygdeavis, men ho måtte gje seg året etter.

Haramsnytt

Fyrst på slutten av 1960-åra kom tanken om lokalavis opp på nytt. Då var kommunen etter samanslåingar blitt mykje større og romma om lag 8500 innbyggjarar. Fleire enkeltpersonar og organisasjonar gjekk saman og gav ut eit prøvenummer, dagsett «Juni 1971», med namnet Haramsnytt. Eit ak sjeselskap stod som utgjevar, og ei redaksjonsnemnd på fem personar laga avisa. Føremålet med avisa var det same som andre lokalaviser på den tida, det var spesialisering på det nære og lokale. I fyrste nummeret heitte det mellom anna: «Bladet vil ikkje ta opp konkurransen med dei store avisene, men fylle det tomrommet som desse naturleg nok ikkje makta å fylle når det gjeld vårt distrikt.»

Det fyrste ordinære nummeret kom ikkje før 18. februar 1972. Der blei det mellom anna fortalt at utgjevarane hadde nådd målet med aksjesalet, «om enn etter noko strev», sjølv om interessa for det nye bladet var stor. Den nye avisa kom frå no av med eitt nummer i veka, med Johan Kaare Tenfjord som redaktør.

Avisa fekk ein god start, med abonnentar også blant utflyttarar, noko som ikkje er uvanleg for lokalaviser. Likevel råka avisa etter to år i ein økonomisk krise. Redaktør Tenfjord trekte seg, og ei redaksjonsnemnd på tre personar overtok. Dei var amatørar og redigerte avisa på fritida, vederlagsfritt. Det blei også mykje nattarbeid, noko som gav redaksjonen aukenamnet «nattre- daktørane». Denne spesielle ordninga varte heilt fram til 1978.

I 1978 overtok Ole M. Ellefsen redaktøransvaret, og han blei også hovudaksjonær. Han hadde tidlegare røynsle som redaktør av FjordabladetNordfjordeid. Han sat som redaktør heilt til byrjinga av 2000-talet, rett nok med fleire kortare avbrot. Den fyrste tida var han nesten aleine, men etter kvart fekk han bygd opp ein stab og teke i bruk den nye teknologien som gjorde det enklare og billegare å lage lokalaviser.

Haramsnytt var mellom dei fyrste i landet til å redigere avissider på skjerm. I 1996 blei avisa også lokal-avis for nabokommunen Sandøy. Haramsnytt overtok i 2008 aksjemajoriteten i Sulaposten. I 2013 bytte Haramsnytt namn til Nordre.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg