Morten Wetland, norsk politiker (A), diplomat og lobbyist, cand.jur. Ansatt i utenrikstjenesten 1977. Spesialrådgiver ved Statsministerens kontor 1987–89 og 1990–91, ekspedisjonssjef 1991–94. Statssekretær ved Statsministerens kontor 1994–96, statssekretær i Olje- og energidepartementet 1996. 1998–2003 norsk ambassadør i Tyskland. 2003–05 Europa-direktør i Statkraft. 2005–08 på ny statssekretær ved Statsministerens kontor. FN-ambassadør 2008-12. Partner og seniorrådgiver i kommunikasjons- og rådgivningsselskapet First House 2012-2018.