Mattias, mannsnavn opprinnelig gresk, av hebraisk, 'Gud gav'. Vanlig i Norge fra 1300-tallet, skrevet Mat(h)ias, Mattis, Matti, Mats, Mads, Mass. Navnedag 14. mars.