Makedonia, region i Hellas, ligger mellom Egeerhavet, Olymbos (Olympos), Pindosfjellene, grensen mot staten Nord-Makedonia og Bulgaria og elven Nestos (bulgarsk Mesta). Gresk Makedonia består av fjell av tertiær opprinnelse med topper på over 2000 moh, og elvesletter omkring Aliakmonas, Axios, Strymonas og Nestos. Slettene utgjør det beste jordbrukslandet i Hellas, med dyrking av hvete, ris, bomull, tobakk, sukkerbeter, grønnsaker, frukt og vin, nærmest Egeerhavet også oliven. I fjellstrøkene drives fedrift, ennå for en stor del i form av transhumance. Utvinning av brunkull, magnesitt, krom- og manganmalm. Turismen er betydelig, spesielt på Chalkidiki og øya Thasos. Befolkningen er nå overveiende gresk, med små grupper av muslimske pomaker, et tyrkisk folk som taler en bulgarsk dialekt, makedonere, albanere og sigøynere. Hovedstaden Thessaloniki er Hellas' nest største by.