Gruppe av amerikanske arkitekter bosatt i Chicago-området som i 1880- og 1890-årene tegnet høyhus for kontorer og forretninger med bærende stålskjelett og brannherdig kledning, i første rekke av teglstein. Bygningens enkle eksteriør pekte frem mot funksjonalismen. Som det første eksempel på denne spesielle konstruksjonen regnes Home Insurance Building i Chicago (oppført 1883–85), tegnet av William Le Baron Jenney. Andre fremtredende representanter for Chicagoskolen var arkitektene Dankmar Adler og Louis Sullivan, David Burnham og John Wellborn Root, William Holabird og Martin Roche.