Joyce Banda

Faktaboks

Joyce Banda
Født
12. april 1950, Zomba

Joyce Banda, født 12. april 1950, visepresident i Malawi fra mai 2009 og landets president fra 7. april 2012 til 31. mai 2014. Banda overtok som president to dager etter at den sittende presidenten Bingu wa Mutharika døde av hjerteinfarkt. Hun var Malawis første, og hittil (2016) eneste, kvinnelige president og den andre kvinnelige presidenten i Afrika (etter Ellen Johnson Sirleaf i Liberia).

Bakgrunn

Banda ble født i Zomba distrikt, sør i Malawi. Hun har sin utdannelse fra USA og Italia, og sin oppvekst i Kenya. Banda har vært profilert som kvinneaktivist med særlig engasjement for sosial bevisstgjøring samt utdanning for jenter og kvinner. Hun stiftet i 1989 National Association of Business og noe senere Joyce Banda Foundation, en stiftelse med hovedsete i Blantyre. Stiftelsen har blant annet fremmet utdanning for svakerestilte barn, herunder foreldreløse. Høsten 2014 finansierte stiftelsen utdanning etter videregående skole for i alt 1 300 studenter og for 3 500 elever i ungdomsskole. Banda har siden mai 1999 vært medlem av parlamentet, og fikk i en periode som likestillingsminister en særlig anledning til å videreføre sitt sosiale engasjement.

Visepresident

Banda fulgte Bingu wa Mutharika da han brøt med tidligere president Bakili Muluzi og hans United Democratic Front (UDF), og stiftet Democratic People's Party (DPP) i 2005. Hun var partiets generalsekretær i DPPs første halvannet år og minister for likestilling og barns rettigheter. Banda var deretter, fra 2006 utenriksminister fram til valget i mai 2009 da hun ble Malawis første kvinnelige visepresident. Innehadde denne stillingen fram til april 2012 da hun overtok som landets president.

Banda ble fra 2010 stadig mer marginalisert innen DPP og regjeringen. Da hun og enkelte andre ministre/sentrale tillitsmenn ikke ville signere en erklæring om at Bingu wa Mutharikas yngre bror, Peter Mutharika, skulle være partiets kandidat ved presidentvalget i 2014, ble Joyce Banda og andre ekskludert fra DPP.

Nytt parti

Formelt fortsatte Banda som visepresident etter eksklusjonen, men hun ble mer og mer ribbet for mulighetene for å utøve denne funksjonen på en verdig og konstruktiv måte. Etter måneders betenkningstid valgte hun å etablere et nytt politisk parti, People's Party (PP), som formelt ble registrert etter at Høyesterett hadde avvist regjeringens mange forsøk på å få stoppet registreringen.

Partiet fikk tilslutning av flere tidligere ministre og sentralt plasserte tillitsmenn i DPP og det tidligere regjeringspartiet UDF.

President

Da president Mutharika brått døde i april 2012, gjorde mange av hans nærmeste ministre forsøk på å hindre Joyce Banda i å overta som president. Deres formelle argument var at hun var ekskludert fra regjeringspartiet DPP, men forsøket mislyktes ganske raskt da landets militære ledelse og deler av landets fremste juridiske apparat fremholdt at grunnlovens bestemmelser om visepresidentens rettigheter måtte respekteres.

Den nye regjeringen innledet en prosess for å få avklart om forannevnte kan kalles forsøk på statskupp. Den juridiske kvernen maler imidlertid sent, og ingen dom ble avsagt før presidentvalget 20. mai 2014. Valgresultatet gjorde Peter Mutharika til president, med 36,4 prosent av stemmene. Det gjenstår å se hvorvidt rettsprosessen vil bli videreført mot den nyvalgte presidenten og en del av hans nærmeste politiske støttespillere.

Da den såkalte Minekonvensjonen ble signert i Oslo i desember 2007, ledet Banda, som utenriksminister, den malawiske delegasjonen til møtet.

Korrupsjonsskandalen Cashgate

Høsten 2013 opplevde president Banda sin hittil mest alvorlige økonomiske krise da omfattende korrupsjon ble avdekket innen sentraladministrasjonen. Budsjettdirektøren i Finansdepartementet, Paul Mphwlyo, ble skutt og forsøkt drept av ukjente gjerningsmenn, og det gikk rykter om at han ville avsløre navn på personer som er involvert i korrupsjon. Justisministeren i Joyce Bandas regjering, Ralph Kasambara og flere av hans nærmeste medarbeidere ble tiltalt for drapsforsøket, og Kasambara ble dømt til 13 års fengsel. Samtidig ble flere offentlig ansatte arrestert med store pengebeløp som de ikke kunne redegjøre for. Storbritannia, som er Malawis største giver, finansierte en rapport som i februar 2014 viste at det i perioden april–september 2013 ble stjålet offentlige midler i størrelsesorden 30 000 dollar. Mistanken var imidlertid sterk om at Cashgate bare var toppen på et samfunnsonde som hadde pågått over flere år.

Og at så var tilfellet ble bekreftet da britiske revisorer gjennomførte en bred gjennomgang av offentlig forbruk i Malawi for perioden 2009–13. Undersøkelsen avslørte et udokumentert forbruk i størrelsesorden 3,5 milliarder kroner. Høsten 2016 avventer norske myndigheter fortsatt endelig rapport etter den utvidete revisjonen, og den malawiske oppfølgingen av det som blir avdekket. Ut fra dette materialet vil det bli vurdert om underslag og mislighold også berører norske bevilgninger til Malawi, og UD har gjort det klart at om så er tilfellet, vil krav om tilbakebetaling bli vurdert.

Skandalen, på folkemunne kalt Cashgate, oppsto ikke lenge etter at de fremste giverne av bistand, heriblant Norge, som følge av regjeringsskiftet i landet hadde avsluttet den frys av bistand som var innført som reaksjon på landets tidligere presidents stadig mer autoritære holdning og hans svekkelse av menneskerettigheter mv.

Antikorrupsjonsbyrået siktet etter hvert flere sentralt plasserte personer for betydelige underslag blant annet i form av utbetalinger for varer som aldri var levert, og det ble slått fast at korrupsjon og andre former for tyveri av offentlige midler hadde funnet sted både under Bandas og forgjengeren Mutharikas styre. Underslag av offentlige midler er ingen ukjent foreteelse i Malawi, men når store beløp tilhørende staten ble funnet i biler og under madrasser, vakte det bestyrtelse hos malawierne flest.

Skandalen førte til at Norge og andre givere på nytt frøs deler av sin budsjettstøtte, i alt 150 millioner dollar, til Malawi. Storbritannia, som er Malawis største giver, finansierte en revisorrapport som i februar 2014 fastslo at offentlige midler i størrelsesorden 30 millioner dollar ble stjålet i perioden april til september 2013. Reduksjonen i bistand medvirket til at Verdensbanken i 2014 hadde Malawi på bunn i sin oversikt over lands brutto nasjonalprodukt pr. innbygger. Bankens anslag viste at mer enn halvparten av Malawis befolkning lever under fattigdomsgrensen på én dollar pr. døgn.

Tidligere departementsråd i Departementet for turisme og kultur, er den første Cashgate-mistenkte som har fått en dom. Hun ble dømt til tre års fengsel for underslag av 160 000 dollar. Pengene ble overført til et privat selskap hun selv eier. Den neste som ble dømt fikk ni års fengsel, og andre saker står for tur. Om lag 70 personer fra offentlig virksomhet og næringsliv ble siktet for delaktighet i skandalen. Rettssakene fortsatt over flere år, og de mest profilerte av de siktede ble dømt til fengsel/hardt arbeid i fem til sju år. Våren 2017 medelte påtalemyndighetene at tidligere president Banda vil bli formelt siktet for sin deltakelse i Cashgate, og hun risikerer således å bli fengslet. Banda og hennes tilhengere har avvist fremstøtet som politisk motivert og fremholdt at eks-presidenten "vet intet om Cashgate". Etter tre år i utlandet, vil Banda "snart" returnere til Malawi og "bevise hvorfor hun intet har å meddele" om skandalen.

Giverne krevde tidlig i prosessen at regjeringen tok rettslige skritt sak mot alle som var involvert i korrupsjonsskandalen. Bandas etterfølger, Peter Mutharika, var særlig aktiv arbeidet for at Storbritannia skulle gjenoppta budsjettstøtten til Malawi, men over flere år ble støtte fra Storbritannia og andre land primært vil bli ytet gjennom ikke-statlige kanaler.

Cashgate-skandalen bidro utvilsomt til at Joyce Banda, med 20,2 prosent av de avgitte stemmene tapte presidentvalget i mai 2014, og til at hennes parti, PP, bare ble det tredje største i parlamentet med 26 av i alt 193 mandater. Hennes påstand om valgfusk, og krav om ny opptelling av stemmene, fikk bred oppslutning, men ble avvist av landets høyesterett.

Etter at hun gikk av som president har Joyce Banda oppholdt seg i utlandet i lange perioder, men har i ulike sammenhenger, hjemme og på reiser, styrket sin innsats innen utdanning og sosial sektor. Under FNs generalforsamling lanserte hun et nytt initiativ; Joyce Banda Foundation International Africa Initiative (JBFI Africa) basert på fem pilarer: inntektsgenerering fra jordbruket, utdanning, helse, lederskap og rettighetsspørsmål. Organisasjonen navn er senere forenklet til Joyce Banda Foundation International.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg