Området som i dag er kjent som Malawi ble befolket av bantu-folk i to omganger, først på 300-tallet, deretter mellom 1200- og 1400-tallet. Maravi-riket, som omfattet deler av dagens Malawi, Mosambik og Zambia, eksisterte fra slutten av 1400-tallet til midten av 1700-tallet.I siste halvdel av 1800-tallet begynte den europeiske kolonialiseringen og i 1907 ble Malawi et britisk protektorat under navnet Nyasaland. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel