Området som i dag er kjent som Malawi ble befolket av bantu-folk i to omganger, først på 300-tallet, deretter mellom 1200- og 1400-tallet. Maravi-riket, som omfattet deler av dagens Malawi, Mosambik og Zambia, eksisterte fra slutten av 1400-tallet til midten av 1700-tallet. Hele artikkelen