José Francisco de Isla, spansk jesuitt og satiriker, først og fremst kjent for sin burleske roman Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, som han utgav under pseudonymet Francisco Lobón de Salazar. Første del utkom 1758 og ble forbudt av Inkvisisjonen 1760. Annen del ble utgitt illegalt 1768 og ble forbudt 1776. Isla ville latterliggjøre den oppstyltede og svulstige prekenmaner, som var blitt alminnelig på hans tid blant spanske geistlige. Boken gjorde stor lykke og ble bl.a. rost av paven. Samtidig vakte den sterk forbitrelse innen munkeordnene. Til langt inn på 1800-tallet var likevel boken en av de mest leste spanske romaner. Den ble oversatt til engelsk, tysk og fransk.