Jannicke, nedertysk diminutiv av Johanne. Navnedag 21. april.