Jan van der Noot, flamsk adelsmann og dikter, den første betydelige renessansedikter i nederlandsk litteratur. Av religiøse grunner forlot han sitt land og oppholdt seg mange år i utlandet. I England utgav han med hjelp av Edmund Spenser sin lyrikk på engelsk. Han skrev oder og sonetter. Hans hovedverk er eposet Cort begrijp van de 12 boecken Olympiados (1579), som er en sammenfatning av den fullstendige teksten i tysk versjon (Das Buch Extasis, Köln, 1575).