Hroar, dansk sagnkonge fra ca. 500, bror til kong Helge; i det angelsaksiske dikt Beowulf og i islandske sagaer omtalt under navnet kong Hróðgár som kjemper og vinner over hadbardene; i nordiske sagn (Saxo) er han grunnlegger av Roskilde.