Haslestad Bruk AS er en norsk trelastbedrift grunnlagt i 1874. Bedriften omfatter et moderne sagbruk med blant annet høvleri og anlegg for fingerskjøting, beising og impregnering. Bedriften driver eksport under varemerket Hasle, og har et årlig tømmerforbruk på ca. 130 000 m3. De selger også grus og pukk. Hovedkontoret ligger i Hof i Vestfold.