Hermann Lenz, tysk forfatter. Lenz var en høyt ansett prosakunstner som i sine bevisst romantisk-nostalgiske romaner speilet sitt alter egos, Eugen Rapps, liv og erindringer. Av hans mange romaner nevnes Verlassene Zimmer (1966), Andere Tage (1968), Tagebuch vom Überleben und Leben (1978), Im inneren Bezirk (1970), Ein Fremdling (1983) og Herbstlicht (1992). Han skrev også lyrikk (Rosen und Spatzen, 1991) og noveller (Schwarze Kutschen, 1990; Hotel Memoria, 1990).