Heiberg, norsk slekt med vide forgreninger i Danmark. Slekten skal etter en ikke verifisert tradisjon stamme fra «Jostedalsrypa», den eneste i Jostedal som overlevde Svartedauden. Slekten har sitt utspring i Luster med brødrene Anders Lauritssøn (ca. 1565–1629) og Søfren Lauritssøn (ca. 1575–1653). Begge var fogder, eide betydelig jordegods og har hvert sitt epitafium i Dale kirke, Luster. Søfren var far til sorenskriver i Indre Sogn, Anders Søfrenssøn (1630–88), gift 1) ca. 1655 med Maren Giertsdatter (Morgenstierne), 2) 1675 med Ellen Hansdatter Ørbech. Barna i 2. ekteskap kalte seg Ørbech, barna i 1. ekteskap tok navnet Heiberg. De nålevende slekter Heiberg i Norge og Danmark stammer fra tre av Anders Søfrenssøns sønner.

Fra sogneprest i Sogndal Søren Heiberg (1657–1713) stammer tre danske grener av slekten.

Fra en yngre sønn, Gert (Giert) Anderssøn Heiberg (1660–1724), sorenskriver i Indre Sogn, stammer én dansk og flere norske grener:

1) Sogneprest Anders Heiberg (1693–1743) var far til rektor i Vordingborg Ludvig Heiberg (1723–60) og kjøpmann i Bergen Dankert Dankertsen Heiberg (1735–95). Førstnevntes eldste sønn, forfatteren Peter Andreas Heiberg (1758–1841), var gift med forfatteren Thomasine Gyllembourg, og ble far til forfatteren Johan Ludvig Heiberg (1791–1860). Til denne grenen hører også den klassiske filologen Johan Ludvig Heiberg (1854–1928). – Kjøpmann D. D. Heiberg var farfars farfars far til fotografen Sverre Lyng Heiberg (1912–91).

2) En annen sønn var sogneprest til Sogndal Christen Heiberg (1692–1747). Hans sønn, kaptein Jesper Heiberg (1722–70), var eier av Hofland gård i Sogndal, og ble der etterfulgt av sin sønn kaptein Hans Knagenhjelm Heiberg (1754–1809), far til lensmann Melchior Falch Heiberg (1796–1836). Dennes sønn var godseier Hans Knagenhjelm Heiberg (1832–97), som eide Amla i Sogndal. Han ble etterfulgt der av sin sønn Gert Falch Heiberg (1871–1944), som var far til forstmannen, professor Hans Herman Hjortdahl Heiberg (1904–2000), som også eide Amla.

Sogneprest Christen Heiberg (1692–1747) var også far til sogneprest til Strandebarm Christen Heiberg (1725–85), og dennes sønn, overvraker Edvard Christie Heiberg (1764–1808), var far til byskriver Edvard Christie Heiberg (1801–72). Hans sønn, stiftsoverrettsassessor Edvard Omsen Heiberg (1829–84), var far til bl.a. forfatteren Gunnar Edvard Rode Heiberg (1857–1929), rådmann i Oslo Jakob Vilhelm Rode Heiberg (1860–1946) – som var far til teatersjef Hans Heiberg (1904–78), og til teatersjef Anton Wilhelm Scheel Heiberg (1878–1947).

Byskriver Edvard Christie Heiberg var også far til høyesterettsadvokat Anton Vilhelm Heiberg (1831–85) – som igjen var far til høyesterettsadvokat Gustav Adolf Lammers Heiberg (1875–1948); til oberst, senere tollkasserer Axel Wulfsberg Heiberg (1832–1903) – som var far til generaldirektør i NSB Eivind Heiberg (1870–1939) og til høyesterettsadvokat Axel Heiberg (1875–1952). Sønnedøtre av Eivind Heiberg er ekspedisjonssjef Karin Stoltenberg (1931-2012) og forsker Marianne Heiberg (1945–2004). Sønner av høyesterettsadvokat Axel Heiberg var høyesterettsdommer Axel Heiberg (1908–88), arkitekt Bernt Johan Krohg Heiberg (1909–2001) og generaldirektør i NSB Edvard Heiberg (1911–2000). – Edvard Christie Heiberg var også far til høyesterettsadvokat Fridthjof Rosing Heiberg (1839–83), som var farfar til skuespillerne Kirsten Heiberg (1907–76) og Else Heiberg (1910–72). – Sønn av Anton Vilhelm Heiberg (1831–85) var også høyesterettsadvokat Anton Wilhelm Scheel Heiberg (1868–1947), hvis sønn, advokat Jens Gerhard Holmboe Heiberg (1903–89) var far til direktør Gerhard Heiberg (f. 1939).

Sogneprest til Strandebarm Christen Heiberg (1725–85) var også far til skipsfører Christopher Heiberg (1767–1811), og dennes sønn, professor i medisin Christen Heiberg (1799–1872), var far til Hjalmar Heiberg (1837–97), også professor i medisin. Han var far til maleren Jean Hjalmar Dahl Heiberg (1884–1976). – Sønn av skipsfører Christopher Heiberg var også generalkirurg Johan Fritzner Heiberg (1805–83), som var far til professor i medisin Jacob Munch Heiberg (1843–88) og til konsul Axel Heiberg (1848–1932).

Anders Søfrenssøn var også far til Peder Heiberg (1668–1729), sorenskriver i Sunnhordland. Dennes sønn, sogneprest i Vinje Anders Heiberg (1700–51) var far til amtmann Christen Heiberg (1737–1801), som igjen var far til eidsvollsmannen, byfogd i Fredrikstad Anders (el. Andreas) Michael Heiberg (1767–1815). – En yngre sønn av Peder Heiberg var bygdemålsdikteren Michael Heiberg (ca. 1705–1757).

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 19.11.2012

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.