Johan Ludvig Heiberg, dansk klassisk filolog. Professor i klassisk filologi ved Københavns universitet 1896–1925. Han gjorde en stor innsats ved å utgi greske matematiske og medisinske forfatteres verker. Skrev også populærvitenskapelige bøker og var medutgiver av Søren Kierkegaards verker.