Edvard Heiberg, født i Oslo, norsk sivilingeniør; bror av B. Heiberg. Eksamen NTH 1934 (bygningslinjen). Jernbanedirektør i NSB driftsavdeling 1949–53, adm.dir. A/S Holmenkolbanen 1953–67. Generaldirektør i NSB 1967–78.