Hallstein, mannsnavn, norrønt Hallsteinn, av hallr, 'flat stein, helle', og steinn, 'stein'. Navnedag 7. desember.