Gustaf Fredrik Gyllenborg, svensk forfatter og embetsmann, kanselliråd 1774, medlem av Svenska Akademien 1786. Hans varige litterære innsats ble innledet i 1753, da han sammen med G. Ph. Creutz ble valgt inn i Tankebyggarorden, et litterært selskap i Stockholm. Gyllenborg var den flittigste bidragsyter til selskapets litterære serie Våra Försök (3 bd., 1753–56). Med utgangspunkt i en stoisk moral og med antikke og fransk-klassisistiske forbilder skrev han kulturpessimistiske satirer og didaktiske dikt. I Vinterqväde tok han opp tanker fra Montesquieus klimalære, Rousseaus dyrkelse av landsbygda og den svenske «götiske» patriotismen.