Grace, to identiske satellitter, kalt Tom og Jerry, som i et amerikansk/tysk samarbeid ble skutt opp med en russisk Rockot bærerakett 17. mars 2002. Satellittene beveger seg med en avstand av ca. 220 km i samme 500 km høye bane, og er utstyrt med instrumenter som fortløpende måler små endringer i banen. Avvik ned til 1/100 av tykkelsen på et menneskehår kan registreres for bruk til en månedlig kartlegging av Jordens variable gravitasjonsfelt. Disse kartene er opptil 100 ganger mer nøyaktige enn tidligere utgaver, og kommer til nytte blant annet i klimaforskningen.